วีซ่าเพื่อการศึกษาแบบพิเศษ

เรื่องเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเรียนภาษาไทย
ชั่วโมง2 ชั่วโมง/วัน2 ชั่วโมง/วัน
จำนวนวัน2 วัน/สัปดาห์2 วัน/สัปดาห์
ชั่วโมงรวม180 ชั่วโมง/ปี180 ชั่วโมง/ปี
วันเสาร์- อาทิตย์เสาร์-อาทิตย์
ราคา34,00040,000
ค่าธรรมเนียม ต.มไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่าย
เจ้าหน้าที่ดูแลที่ ต.ม.เจ้าหน้าที่ รร.ดูแลเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
เอกสารเจ้าหน้าที่ รร.ดูแลเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
รายงานตัว 90วันเจ้าหน้าที่ รร.ดูแลเจ้าหน้าที่ รร.ดูแล
การขออนุญาตออกนอกประเทศเจ้าหน้าที่ รร.ช่วยเรื่องเอกสารเจ้าหน้าที่ รร.ช่วยเรื่องเอกสาร
ภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทย

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

฿52,000

รวมได้แก่

ค่าเรียน 34,000 บาทสำหรับการลงทะเบียน
ได้แก่ .
ค่าธรรมเนียมการเข้าเมือง 3 ครั้งสำหรับการต่อวีซ่า (ครั้งละ 1,900 บาท)
รายงาน 90 วัน 3 ครั้ง
ค่าเอกสารต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่า ED ในประเทศไทย 18,000 บาท

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับวีซ่าเพื่อการศึกษาได้ทางอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนจะได้รับการช่วยเหลือ เรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารและการดูแลด้านวีซ่าเพื่อการศึกษาทั้งหมด

ขั้นตอนการดำเนินการ
หลังจากที่คุณสมัคร เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่ กระทรวงศึกษาธิการทันทีที่กระทรวงศึกษาเปิดทำการ แล้วคุณรอเอกสารกลับมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 10 วันทำการ เมื่อทางเราได้รับเอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางเราจะดำเนินการไปขอต่อวีซ่าที่ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นทางตวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการนัดนักเรียนมาถ่ายรูปและหลังจากจากนั้นรออีก 21 วันทำการถึงจะได้วีซ่ามา
รายละเอียดและการบริการของทางโรงเรียน
ทุกๆ 90 วัน ก่อนวีซ่าหมดประมาณ 2-3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ของทางเรา จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนว่าคุณจะต้องไปต่อวีซ่าและรายงานตัว เมื่อถึงวันนัดที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ไปต่อวีซ่าและรายงานตัวที่ตรวจคนเข้าเมือง คุณจะมีเจ้าหน้าที่ของเราไปด้วยทุกขั้นตอน ส่วนเรื่องเอกสาร เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด
โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการป้องการตัวเป็นหลัก ครูผู้สอนจะสอนเกี่ยวกับการใช้เทคนิค ไม่ใช้พลัง เพราะว่า โรงเรียนของเรามีทั้ง เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย ผู้หญิง และคนมีอายุ ทุกคนสามารถเรียนได้ เรียนวันละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน เรียนทั้งหมด 180 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 เดือน ครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 34,000 บาท ในราคานี้ได้รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาท 3 ครั้งไว้แล้ว ทุก 90 วัน คุณไม่ต้องจ่ายอีก 1,900 บาท ทางโรงเรียนจะจ่ายให้คุณ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

หนังสือเดินทางของคุณ
รูปถ่าย 4 รูป (4×6ซม.)
เงิน 52,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาท 3 ครั้ง)

โรงเรียนสอนภาษาไทย

฿58,000

ค่าเรียน 40,000 บาทสำหรับการลงทะเบียน
ได้แก่
รายงาน 90 วัน 3 ครั้ง
ค่าเอกสารต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่า ED ในประเทศไทย 18,000 บาท

โรงเรียนสอนภาษาไทยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนจะได้รับวีซ่าการศึกษาอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนจะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารและข้อกำหนดวีซ่าทั้งหมดสำหรับการศึกษา
กระบวนการขอวีซ่าการศึกษา หลังจากที่คุณสมัครเราจะส่งเอกสารของคุณไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอดำเนินการทำเอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการประมาณ 10 วันทำการ เมื่อทางเราได้รับเอกสารจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางเราจะดำเนินการไปขอต่อวีซ่าที่ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นทางตวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการนัดนักเรียนมาถ่ายรูปและหลังจากจากนั้นรออีก 21 วันทำการถึงจะได้วีซ่ามา
เรียนภาษาไทยกับโรงเรียนสอภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านและการเขียน นักเรียนเรียน 2 ชั่วโมงต่อวัน 2 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 เดือน ราคา 40,000 บาท ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนแล้ว

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้:

หนังสือเดินทาง
รูปถ่าย 4 รูป (4×6 ซม.)
เงิน 58,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาทใน 3 ครั้ง)

Cheap NFL Jerseys From China