การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง (Re-entry Permit)

หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย
พฤษภาคม 8, 2019
การย้ายตราประทับหนังสือเดินทาง
พฤษภาคม 8, 2019

Single Re-entry Permit

฿ 1,500

Single Re-entry Permit คือการขออนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้งแบบสามารถออกไปนอกประเทศได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน90วันของระยะเวลาวีซ่า
ถ้าคุณมีวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าที่ได้รับการอนุญาตอยู่ในประเทศไทย แต่ต้องการเดินทางออกไปนอกประเทศไทยในระยะเวลาหนึ่ง คุณจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
ถ้าคุณไม่ทำ Re-entry Permit วีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ในการทำ Re-entry Permit คุณ ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสับสนและยุ่งยาก เรามีบริการให้คุณ เราพร้อมดำเนินการให้คุณทุกอย่าง เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและไปกับคุณที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • หนังสือเดินทางของคุณ
 • ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
 • บัตรขาออก (ตม.6)
 • รูปถ่าย 1 รูป (4x6 ซม.)
 • ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,000 บาท
 • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
 • ค่าเซอร์วิส 1,500 บาท

Multiple Re-entry Permit

฿ 1,500

Multiple Re-entry Permit คือการขออนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้งแบบสามารถออกไปนอกประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใน90วันของระยะเวลาวีซ่า
ถ้าคุณมีวีซ่าระยะยาวหรือวีซ่าที่ได้รับการอนุญาตอยู่ในประเทศไทย แต่ต้องการเดินทางออกไปนอกประเทศไทยในระยะเวลาหนึ่ง คุณจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
ถ้าคุณไม่ทำการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง(Re-entry Permit ) วีซ่าของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ในการทำการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง(Re-entry Permit ) คุณไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสับสนและยุ่งยาก เรามีบริการให้คุณ เราพร้อมดำเนินการให้คุณทุกอย่าง เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและไปกับคุณที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • หนังสือเดินทางของคุณ
 • ใบแจ้งที่พักอาศัย (ตม.30)
 • บัตรขาออก (ตม.6)
 • รูปถ่าย 1 รูป (4x6 ซม.)
 • ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 3,800 บาท
 • ไทยวีซ่าเซอร์วิสฟอร์ม
 • ค่าเซอร์วิส 1,500 บาท   Comments are closed.